Skip to main content

Europska unija je putem svog fonda za male i srednje poduzetnike (SME Fund), odlučila sufinancirati male i srednje poduzetnike u ostvarivanju zaštite njihovih prava intelektualnog vlasništva. Ukupan iznos koji je Europska unija namijenila u tu svrhu iznosi 20 milijuna eura.

Svaki mali i srednji poduzetnik koji ispuni propisane pretpostavke, može ostvariti sljedeće pogodnosti:

  • 75% popusta na cijenu usluge preddijagnostike intelektualnog vlasništva (IP Scan),
  • 50% popusta na osnovnu pristojbu za prijavu nacionalnih žigova i dizajna te onih na razini EU-a.

Maksimalan povrat koji pojedini poduzetnik može ostvariti kroz navedeni postupak iznosi 1.500 eura.

U svrhu prijave na navedeni program sufinanciranja i ostvarivanja povrata uloženih novčanih sredstava u zaštitu prava intelektualnog vlasništva potrebno je poduzeti sljedeće korake:

  • podnijeti prijavu putem web stranice Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)
  • u roku od 30 dana od dana primitka odluke kojom se odobrava podneseni zahtjev za sufinanciranjem, podnijeti zahtjev i uplatiti nadležnom tijelu naknadu (pristojbu) za zaštitu žiga, dizajna i/ili provedbe preddijagnostike intelektualnog vlasništva (IP Scan);
  • po izvršenoj uplati naknade (pristojbe) za zaštitu žiga, dizajna i/ili provedbe preddijagnostike intelektualnog vlasništva (IP Scan) podnijeti zahtjev za povratom plaćenih novčanih sredstava u iznosu određenom u odluci kojom  je odobren zahtjev za sufinanciranjem.

Vremenska razdoblja u kojima je još moguće podnijeti prijavu (zahtjev) za ostvarivanjem financiranja su od 1. svibnja 2021. do 31. svibnja 2021., od 1. srpnja 2021. do 31. srpnja 2021. te od 1. rujna 2021. do 30. rujna 2021.

Filip Dmitrašinović