O društvu

Kovačević Prpić Simeunović d.o.o.
Trg žrtava fašizma 6
10 000 Zagreb
Croatia

Članovi uprave

Dinka Kovačević, Martina Prpić, Danijela Simeunović

Javite nam se

Sudski registar i broj upisa:
Trgovački sud Zagreb
MBS: 080932512
MB: 4279476
OIB: 00476134480

Račun:
Erste & Steiermärkische Bank d.d., HR3024020061100714554