Skip to main content

O društvu

Kovačević Prpić Simeunović d.o.o.
Trg žrtava fašizma 6
10 000 Zagreb
Croatia

Članovi uprave

Dinka Kovačević, Martina Prpić, Danijela Simeunović

Javite nam se

  Sudski registar i broj upisa:
  Trgovački sud Zagreb
  MBS: 080932512
  MB: 4279476
  OIB: 00476134480

  Račun:
  Erste & Steiermärkische Bank d.d., HR3024020061100714554