Tim

PARTNERI

Dinka Kovačević
Partner

Dinka Kovačević, LL.M.

Pravo društava, akvizicije i pripajanja, restrukturiranje i stečaj, bankarstvo, energetika, trgovačko i radno pravo, nekretnine, rješavanje sporova

Pravo društava, akvizicije i pripajanja, restrukturiranje i stečaj, bankarstvo, energetika, trgovačko i radno pravo, nekretnine, rješavanje sporova

Dinka Kovačević je jedna od osnivača odvjetničkog društva Kovačević Prpić Simeunović, a s radom u odvjetništvu započela je još 2000. godine. Težište njenog rada je u savjetovanju hrvatskih i međunarodnih trgovačkih društava o pravu društava, akvizicijama i pripajanjima, restrukturiranju te trgovačkim ugovorima. Dinka također posjeduje značajno iskustvo u savjetovanju i zastupanju domaćih i međunarodnih banaka te financijskih institucija.

Dinka je sudjelovala u brojnim transakcijama, uključujući privatizaciju nekoliko banaka te je bila voditelj pravnih timova u investicijskim projektima i postupcima dubinske analize društava (due dilligence) u raznim industrijama, kao što su infrastruktura, bankarstvo, telekomunikacije, mediji, hotelijerstvo i poljoprivreda. Različiti energetski projekti, kao i pravno savjetovanje klijenata o hrvatskom energetskom tržištu čine značajan dio njene odvjetničke prakse. Dinka također objavljuje članke i predaje na konferencijama. Aktivni je član International Bar Association (IBA) i počasni pravni savjetnik Britanskog veleposlanika u Republici Hrvatskoj od 2014. godine.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit
LL.M., University of Cambridge
dipl.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

JEZICI
hrvatski, engleski

Partner

Martina Prpić, LL.M.

Financiranje, tržišno natjecanje, arbitraža, tržište kapitala, pravo društava i trgovačko pravo, radno pravo, upravno pravo i javna nabava

Financiranje, tržišno natjecanje, arbitraža, tržište kapitala, pravo društava i trgovačko pravo, radno pravo, upravno pravo i javna nabava

Martina je odvjetnica s dugogodišnjim iskustvom i jedna od osnivača odvjetničkog društva Kovačević Prpić Simeunović. Redovito savjetuje međunarodne i domaće banke u projektima financiranja te domaća i strana društva iz raznih sektora o pitanjima prava društava, trgovačkog, radnog i upravnog prava. Martina savjetuje i zastupa stranke u domaćim i međunarodnim arbitražama, u postupcima priznanja i ovrhe stranih arbitražnih pravorijeka, kao i u parničnim i upravnim postupcima te postupcima javne nabave. Ima veliko iskustvo i stručno znanje iz područja tržišnog natjecanja, državnih potpora i tržišta kapitala te je savjetovala i zastupala klijente u postupcima preuzimanja dioničkih društava, prijavama koncentracija i drugim pravnim pitanjima tržišnog natjecanja i tržišta kapitala. Martina objavljuje članke i drži predavanja o arbitraži, tržištu kapitala, zaštiti tržišnog natjecanja, pravu energetike i transporta.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit
LL.M., Central European University u Budimpešti
dipl.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

JEZICI
hrvatski, engleski

Partner

Danijela Simeunović, M.E.S.

Zračno i prometno pravo, financiranje, zaštita podataka, pravo društava i trgovačko pravo, radno pravo, nekretnine, startup i IT

Zračno i prometno pravo, financiranje, zaštita podataka, pravo društava i trgovačko pravo, radno pravo, nekretnine, startup i IT

Danijela Simeunović je jedna od osnivača odvjetničkog društva Kovačević Prpić Simeunović. Njezina osnovna područja prakse su zračno i prometno pravo, financiranje i zaštita podataka. Vodila je pravne timove u nekima od najvećih projekata u hrvatskoj zrakoplovnoj industriji posljednjih godina te zastupa u postupcima i savjetuje međunarodne klijente iz prijevoznog sektora. Danijela također redovito savjetuje stranke u području prava društava, trgovačkog prava i radnog prava. Ima veliko iskustvo u dubinskim snimanjima i stjecanjima u različitim industrijama, kao i u projektima vezanima uz nekretnine, startupe i usklađenje poslovanja s GDPR-om.

Danijela je kontakt osoba za stranke iz njemačkog govornog područja, a ujedno je i sudski tumač za engleski i njemački jezik. Aktivna je članica Hrvatskog društva za transportno pravo te European Air Law Association. Praktično iskustvo stjecala je u Federaciji njemačke industrije u Berlinu te dva vodeća odvjetnička društva u Njemačkoj, Clifford Chance u Frankfurtu na Majni i Hengeler Müller u Düsseldorfu.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit
M.E.S., Humboldt/Freie/Technische Sveučilištu u Berlinu
dipl.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

JEZICI
hrvatski, engleski, njemački

Partner

Ana Novaković Stipaničev

Pravo društava i trgovačko pravo, bankarsko pravo i financiranje, radno pravo, zračno i prometno pravo

Pravo društava i trgovačko pravo, bankarsko pravo i financiranje, radno pravo, zračno i prometno pravo

Ana Novaković Stipaničev je partnerica u odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović. U svom radu savjetuje klijente u različitim područjima trgovačkog prava i prava društava te svakodnevno pruža pravne savjete klijentima u pogledu njihova redovitog poslovanja. Osobito savjetuje domaće i strane klijente u raznim područjima ugovornog prava te o različitim pravnim pitanjima vezanim za radno pravo.

Ana vodi timove i sudjeluje u projektima dubinskih snimanja, kao i nacionalnim i međunarodnim transakcijama preuzimanja i spajanja trgovačkih društava, u različitim industrijama (primjerice IT, poljoprivreda, turizam, itd.). Ima značajno iskustvo u području bankarskog prava i financiranja, koje uključuje redovno pravno savjetovanje kreditnih i financijskih institucija kao i savjetovanje o specifičnim regulatornim pitanjima, te sudjelovanje u transakcijama vezanim uz projektno financiranje. Značajan dio Anine odvjetničke prakse čine i projekti iz područja zračnog prava, osobito vezano za isporuku i zakup zrakoplova.
Praktično iskustvo Ana je stekla i u inozemstvu, u francuskom odvjetničkom društvu Vaughan Avocats u Parizu i Toulouseu.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit
mag.iur., Pravni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu
studentska razmjena Erasmus, Pravni fakultet Sveučilišta Paris Descartes (Sorbonne Paris Cité)

JEZICI
hrvatski, engleski, francuski, njemački

ODVJETNICI

Odvjetnik

Martina Višnjić

Građansko pravo, radno pravo, rješavanje sporova, trgovačko pravo i pravo društava

Martina svakodnevno pruža pravne savjete domaćim i stranim klijentima u različitim pitanjima ugovornog, radnog, zemljišnoknjižnog prava i prava društava. Sudjeluje u savjetovanju klijenata na projektima dubinskih snimanja. Osim toga, u svom dosadašnjem radu u odvjetništvu stekla je značajno iskustvo u zastupanju klijenata u parničnim, ovršnim, predstečajnim i stečajnim postupcima. Za vrijeme studija Martina je sudjelovala u radu Pravne klinike kao student mentor u Grupi za zaštitu prava radnika. Dobitnica je priznanja Pravne klinike za izniman rad i zalaganje u kliničkom pružanju besplatne pravne pomoći. Prije no što se 2021. godine pridružila odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović, bila je odvjetnička vježbenica u dvama renomiranim hrvatskim odvjetničkim društvima.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit
mag.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

JEZICI
hrvatski, engleski, talijanski

Tin Aničić
Odvjetnik

Tin Aničić

Rješavanje sporova i arbitraža, trgovačko pravo i pravo društava, prometno pravo, energetika

Tin se odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović pridružio 2019. godine. Svakodnevno pruža pravne savjete domaćim i stranim klijentima u različitim pitanjima trgovačkog prava i prava društava, kao i prometnog prava i energetike. Također, Tin sudjeluje u zastupanju klijenata u parničnim te domaćim i međunarodnim arbitražnim postupcima. Za vrijeme svog studija bio je demonstrator na katedrama radnog i socijalnog prava, a potom na katedri financijskog prava i financijske znanosti. Sudjelovao je na više studentskih natjecanja iz simuliranog suđenja (Moot Court), na regionalnom natjecanju simuliranog suđenja iz područja ljudskih prava te na Willem C. International Commercial Arbitration Moot-u. Dobitnik je dvije Dekanove i jedne Rektorove nagrade, kao i Dekanove pohvale za izvannastavne aktivnosti kojima se promiče ugled fakulteta.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit, s posebnom pohvalom
mag.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

JEZICI
hrvatski, engleski

ODVJETNIČKI VJEŽBENICI

Odvjetnički vježbenik

Ivan Božo Zec

Ivan Božo je diplomirao 2020. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Za vrijeme studija obavljao je praksu u jednom odvjetničkom uredu te je sudjelovao u radu Pravne klinike kao student-kliničar u grupama za građansko i ovršno pravo. Sudjelovao je i na Brown Mosten ICCC natjecanju. Nagrađen je s dvije Dekanove nagrade za uspjeh u studiju. Odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović pridružio se kao odvjetnički vježbenik 2020. godine.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
mag.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
studentska razmjena Erasmus, Pravni fakultet, Freie Universität Berlin

JEZICI
engleski, njemački

Odvjetnički vježbenik

Antonija Paladina

Antonija je diplomirala 2021. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studija sudjelovala je u radu Pravne klinike kao student-kliničar u grupi za suzbijanje diskriminacije i prava manjina. Završnu godinu studija obavljala je stručnu praksu u Steiermärkische Sparkasse AG u Austriji, kao stipendistica na programu „Best of South-East“. Prije pridruživanja odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović 2022. godine, radila je kao odvjetnička vježbenica u timu renomiranog hrvatskog odvjetničkog društva.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
mag.iur. Pravni fakultet u Zagrebu
studentska razmjena Erasmus, Pravni fakultet, Universität Regensburg

JEZICI
engleski, njemački

Odvjetnički vježbenik

Lucija Jambrović

Lucija je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pridružila se našem odvjetničkom društvu 2023. godine. Tijekom studija sudjelovala je u radu Pravne klinike kao student kliničar, a potom i student mentor u grupi za suzbijanje diskriminacije i prava manjina. Jedan semestar provela je na razmjeni u Aix-en-Provenceu u Francuskoj. Praktično iskustvo za vrijeme studiranja Lucija je stekla u Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i jednom renomiranom odvjetničkom društvu u Zagrebu. Također je bila aktivna članica u udruzi Erasmus Student Network Zagreb te je sudjelovala u projektima iz područja europskog okolišnog zakonodavstva, energetike i klimatskih promjena.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
mag.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
studentska razmjena Erasmus, Sveučilište Aix-Marseille

JEZICI
engleski, francuski

ADMINISTRACIJA

Đurđa Vidović
Voditelj ureda

Đurđa Vidović

Đurđa se pridružila odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović 2015. godine. Tijekom svoje karijere Đurđa je pet godina provela u Londonu, a nakon povratka je sljedećih deset godina radila kao administrator u jednom većem odvjetničkom društvu u Zagrebu. U razdoblju od 2009. do 2015. godine Đurđa je također obavljala poslove konzularnog asistenta za Generalni Konzulat Kraljevine Danske u Zagrebu. U svom radu Đurđa se aktivno služi engleskim jezikom.
Tajnica

Ivana Radovanović

Ivana se pridružila timu KPS-a 2023. godine, nakon devet godina iskustva u administrativnim poslovima. Veliki dio svoje karijere provela je u inozemstvu, i to u Engleskoj, Sloveniji, Italiji i Srbiji. Studirala je na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu te se aktivno služi engleskim i slovenskim jezikom. Ivana ima i tri godine radnog iskustva u nevladinoj organizaciji ŽUKO iz Srbije.

Obratite nam se

s vašim upitom

Kontaktirajte nas