Tim

PARTNERI

Dinka Kovačević
Partner

Dinka Kovačević, LL.M.

Pravo društava, akvizicije i pripajanja, restrukturiranje i stečaj, bankarstvo, energetika, trgovačko i radno pravo, nekretnine, rješavanje sporova

Pravo društava, akvizicije i pripajanja, restrukturiranje i stečaj, bankarstvo, energetika, trgovačko i radno pravo, nekretnine, rješavanje sporova

Dinka Kovačević je jedna od osnivača odvjetničkog društva Kovačević Prpić Simeunović, a s radom u odvjetništvu započela je još 2000. godine. Težište njenog rada je u savjetovanju hrvatskih i međunarodnih trgovačkih društava o pravu društava, akvizicijama i pripajanjima, restrukturiranju te trgovačkim ugovorima. Dinka također posjeduje značajno iskustvo u savjetovanju i zastupanju domaćih i međunarodnih banaka te financijskih institucija.

Dinka je sudjelovala u brojnim transakcijama, uključujući privatizaciju nekoliko banaka te je bila voditelj pravnih timova u investicijskim projektima i postupcima dubinske analize društava (due dilligence) u raznim industrijama, kao što su infrastruktura, bankarstvo, telekomunikacije, mediji, hotelijerstvo i poljoprivreda. Različiti energetski projekti, kao i pravno savjetovanje klijenata o hrvatskom energetskom tržištu čine značajan dio njene odvjetničke prakse. Dinka također objavljuje članke i predaje na konferencijama. Aktivni je član International Bar Association (IBA) i počasni pravni savjetnik Britanskog veleposlanika u Republici Hrvatskoj od 2014. godine.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit
LL.M., University of Cambridge
dipl.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

JEZICI
hrvatski, engleski

Partner

Martina Prpić, LL.M.

Financiranje, tržišno natjecanje, arbitraža, tržište kapitala, pravo društava i trgovačko pravo, radno pravo, upravno pravo i javna nabava

Financiranje, tržišno natjecanje, arbitraža, tržište kapitala, pravo društava i trgovačko pravo, radno pravo, upravno pravo i javna nabava

Martina je odvjetnica s dugogodišnjim iskustvom i jedna od osnivača odvjetničkog društva Kovačević Prpić Simeunović. Redovito savjetuje međunarodne i domaće banke u projektima financiranja te domaća i strana društva iz raznih sektora o pitanjima prava društava, trgovačkog, radnog i upravnog prava. Martina savjetuje i zastupa stranke u domaćim i međunarodnim arbitražama, u postupcima priznanja i ovrhe stranih arbitražnih pravorijeka, kao i u parničnim i upravnim postupcima te postupcima javne nabave. Ima veliko iskustvo i stručno znanje iz područja tržišnog natjecanja, državnih potpora i tržišta kapitala te je savjetovala i zastupala klijente u postupcima preuzimanja dioničkih društava, prijavama koncentracija i drugim pravnim pitanjima tržišnog natjecanja i tržišta kapitala. Martina objavljuje članke i drži predavanja o arbitraži, tržištu kapitala, zaštiti tržišnog natjecanja, pravu energetike i transporta.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit
LL.M., Central European University u Budimpešti
dipl.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

JEZICI
hrvatski, engleski

Partner

Danijela Simeunović, M.E.S.

Zračno i prometno pravo, financiranje, zaštita podataka, pravo društava i trgovačko pravo, radno pravo, nekretnine, startup i IT

Zračno i prometno pravo, financiranje, zaštita podataka, pravo društava i trgovačko pravo, radno pravo, nekretnine, startup i IT

Danijela Simeunović je jedna od osnivača odvjetničkog društva Kovačević Prpić Simeunović. Njezina osnovna područja prakse su zračno i prometno pravo, financiranje i zaštita podataka. Vodila je pravne timove u nekima od najvećih projekata u hrvatskoj zrakoplovnoj industriji posljednjih godina te zastupa u postupcima i savjetuje međunarodne klijente iz prijevoznog sektora. Danijela također redovito savjetuje stranke u području prava društava, trgovačkog prava i radnog prava. Ima veliko iskustvo u dubinskim snimanjima i stjecanjima u različitim industrijama, kao i u projektima vezanima uz nekretnine, startupe i usklađenje poslovanja s GDPR-om.

Danijela je kontakt osoba za stranke iz njemačkog govornog područja, a ujedno je i sudski tumač za engleski i njemački jezik. Aktivna je članica Hrvatskog društva za transportno pravo te European Air Law Association. Praktično iskustvo stjecala je u Federaciji njemačke industrije u Berlinu te dva vodeća odvjetnička društva u Njemačkoj, Clifford Chance u Frankfurtu na Majni i Hengeler Müller u Düsseldorfu.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit
M.E.S., Humboldt/Freie/Technische Sveučilištu u Berlinu
dipl.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

JEZICI
hrvatski, engleski, njemački

Partner

Ana Novaković Stipaničev

Pravo društava i trgovačko pravo, bankarsko pravo i financiranje, radno pravo, zračno i prometno pravo

Pravo društava i trgovačko pravo, bankarsko pravo i financiranje, radno pravo, zračno i prometno pravo

Ana Novaković Stipaničev je partnerica u odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović. U svom radu savjetuje klijente u različitim područjima trgovačkog prava i prava društava te svakodnevno pruža pravne savjete klijentima u pogledu njihova redovitog poslovanja. Osobito savjetuje domaće i strane klijente u raznim područjima ugovornog prava te o različitim pravnim pitanjima vezanim za radno pravo.

Ana vodi timove i sudjeluje u projektima dubinskih snimanja, kao i nacionalnim i međunarodnim transakcijama preuzimanja i spajanja trgovačkih društava, u različitim industrijama (primjerice IT, poljoprivreda, turizam, itd.). Ima značajno iskustvo u području bankarskog prava i financiranja, koje uključuje redovno pravno savjetovanje kreditnih i financijskih institucija kao i savjetovanje o specifičnim regulatornim pitanjima, te sudjelovanje u transakcijama vezanim uz projektno financiranje. Značajan dio Anine odvjetničke prakse čine i projekti iz područja zračnog prava, osobito vezano za isporuku i zakup zrakoplova.
Praktično iskustvo Ana je stekla i u inozemstvu, u francuskom odvjetničkom društvu Vaughan Avocats u Parizu i Toulouseu.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit
mag.iur., Pravni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu
studentska razmjena Erasmus, Pravni fakultet Sveučilišta Paris Descartes (Sorbonne Paris Cité)

JEZICI
hrvatski, engleski, francuski, njemački

ODVJETNICI

Ignacija Puškar
Odvjetnik

Ignacija Puškar

Pravo društava, trgovačko pravo, radno pravo, zračno pravo, financiranje, startup i IT

Ignacija se odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović pridružila 2018. godine. Ignacija sudjeluje u savjetovanju klijenata na projektima financiranja s naglaskom na sredstva osiguranja te savjetuje na projektima iz područja zračnog prava. U dnevnom savjetovanju klijenata Ignacija se uglavnom bavi pitanjima prava društava, ugovornog i radnog prava te radom stranaca. Također je uključena u savjetovanje startupova i mentor je mladih startupova. Ignacija je trenutno studentica poslijediplomskog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit
mag.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
studentska razmjena Erasmus, Universiteit Gent u Belgiji

JEZICI
hrvatski, engleski, njemački

Odvjetnik u suradnji

Anamaria Žuvanić

Bankarsko pravo i financiranje, pravo društava i trgovačko pravo, nekretnine, tržišta kapitala, energetika, infrastruktura i zaštita okoliša, radno pravo

Anamaria Žuvanić je odvjetnica sa značajnim iskustvom, koje je stekla radeći u vodećim regionalnim odvjetničkim društvima. Redovito savjetuje banke i financijske institucije u prekograničnim transakcijama financiranja i projektnog financiranja te stranke u općim pitanjima vezanim uz bankarsko pravo i financiranja, uključujući regulaciju financijskih usluga. Bila je voditelj pravnih timova u brojnim transakcijama preuzimanja i spajanja te ima značajno iskustvo u provođenju dubinskih snimanja i preuzimanju trgovačkih društava u različitim industrijama, posebice u području energetike. Njezina područja stručnosti uključuju i savjetovanje u svim pitanjima iz područja nekretnina, s posebnim naglaskom na financiranje nekretnina, kao i u pitanjima koja se odnose na tržišta kapitala.

Anamaria je ujedno i sudski tumač za njemački jezik. Tijekom posljednjih nekoliko godina kontinuirano je prepoznata kao jedan od vodećih pravnih stručnjaka u području bankarstva i financija u svim relevantnim pravnim vodičima (Chambers & Partners, IFLR1000, Legal500).

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit
mag.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

JEZICI
hrvatski, njemački, engleski, francuski

Odvjetnik

Martina Višnjić

Građansko pravo, radno pravo, rješavanje sporova, trgovačko pravo i pravo društava

Martina svakodnevno pruža pravne savjete domaćim i stranim klijentima u različitim pitanjima ugovornog, radnog, zemljišnoknjižnog prava i prava društava. Sudjeluje u savjetovanju klijenata na projektima dubinskih snimanja. Osim toga, u svom dosadašnjem radu u odvjetništvu stekla je značajno iskustvo u zastupanju klijenata u parničnim, ovršnim, predstečajnim i stečajnim postupcima. Za vrijeme studija Martina je sudjelovala u radu Pravne klinike kao student mentor u Grupi za zaštitu prava radnika. Dobitnica je priznanja Pravne klinike za izniman rad i zalaganje u kliničkom pružanju besplatne pravne pomoći. Prije no što se 2021. godine pridružila odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović, bila je odvjetnička vježbenica u dvama renomiranim hrvatskim odvjetničkim društvima.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit
mag.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

JEZICI
hrvatski, engleski, talijanski

ODVJETNIČKI VJEŽBENICI

Dino Živković
Odvjetnički vježbenik

Dino Živković

Dino je za vrijeme studija sudjelovao u radu Pravne klinike kao student kliničar u Grupi za zaštitu prava radnika. Na završnoj godini studija radio je praksu u jednom odvjetničkom uredu. Odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović pridružio se kao odvjetnički vježbenik 2019. godine. Dino radi na projektima dubinskog snimanja, osnivanjima društava i drugim poslovima iz područja prava društava. Također redovito sudjeluje u pravnom savjetovanju klijenata iz područja trgovačkog i radnog prava. Dino sudjeluje i u zastupanju klijenata u sudskim i drugim postupcima.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit
mag.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
bacc.oec., Veleučilište Vern

JEZICI
hrvatski, engleski, njemački

Dominika Mia Mandac
Odvjetnički vježbenik

Dominika Mia Mandac

Dominika Mia je za vrijeme studija obavljala praksu u jednom odvjetničkom uredu te je sudjelovala u radu na projektu iz područja predstečajnih nagodbi. Nagrađena je Dekanovom nagradom za uspjeh u studiju. Sa svojim timom osvojila je drugo mjesto na studentskom natjecanju iz simuliranog suđenja (Moot Court) iz područja trgovačkog prava i prava društava. Odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović pridružila se kao odvjetnička vježbenica 2019. godine. Pored dnevnog savjetovanja klijenata iz područja prava društava, trgovačkog i radnog prava, Dominika radi i na pitanjima zaštite osobnih podataka.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
mag.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

JEZICI
hrvatski, engleski

Tin Aničić
Odvjetnički vježbenik

Tin Aničić

Tin je za vrijeme studija bio demonstrator na katedrama radnog i socijalnog prava, a potom na katedri financijskog prava i financijske znanosti. Sudjelovao je na više studentskih natjecanja iz simuliranog suđenja (Moot Court), na regionalnom natjecanju simuliranog suđenja iz područja ljudskih prava te na Willem C. International Commercial Arbitration Moot-u. Između ostalog, dobitnik je Dekanove i Rektorove nagrade, kao i Dekanove pohvale za izvannastavne aktivnosti kojima se promiče ugled fakulteta. Odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović pridružio se kao odvjetnički vježbenik 2019. godine. Tin sudjeluje u savjetovanju klijenata o statusnim i radnopravnim pitanjima, kao i u zastupanju u postupcima.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit, s posebnom pohvalom
mag.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

JEZICI
hrvatski, engleski

Odvjetnički vježbenik

Ivan Božo Zec

Ivan Božo je diplomirao 2020. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Za vrijeme studija obavljao je praksu u jednom odvjetničkom uredu te je sudjelovao u radu Pravne klinike kao student-kliničar u grupama za građansko i ovršno pravo. Sudjelovao je i na Brown Mosten ICCC natjecanju. Nagrađen je s dvije Dekanove nagrade za uspjeh u studiju. Odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović pridružio se kao odvjetnički vježbenik 2020. godine.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
mag.iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
studentska razmjena Erasmus, Pravni fakultet, Freie Universität Berlin

JEZICI
engleski, njemački

Odvjetnički vježbenik

Sebastian Krčmar

Sebastian je diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2021. godine. Za vrijeme studija sudjelovao je u radu studentske udruge e-Student, tima za poslovno savjetovanje. Kao član udruge Sebastian je pohađao razna predavanja i radionice na temu poslovnog savjetovanja i sudjelovao u kreiranju poslovnih rješenja za mala poduzeća. Pri kraju studija Sebastian je obavljao praksu u dva odvjetnička društva i pohađao tečaj knjigovodstva. S tim iskustvom pridružio se timu našeg odvjetničkog društva 2021. godine.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
mag.iur. Pravni fakultet u Zagrebu

JEZICI
engleski

Tvrtko Ćevid
Odvjetnički vježbenik

Tvrtko Ćevid

Tvrtko je 2022. godine završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (cum laude). Za vrijeme studija bio je demonstrator na Katedri za opću povijest prava i države te je stažirao u Europskom parlamentu u Bruxellesu. Na posljednjoj godini studija obavljao je stručnu praksu u jednom odvjetničkom društvu u Zagrebu. Našem timu se pridružio kao odvjetnički vježbenik 2022. godine.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
mag. iur. Pravni fakultet u Zagrebu
Sveučilište u Regensburgu, Njemačka

JEZICI
hrvatski, engleski, njemački

ADMINISTRACIJA

Đurđa Vidović
Voditelj ureda

Đurđa Vidović

Đurđa se pridružila odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović 2015. godine. Tijekom svoje karijere Đurđa je pet godina provela u Londonu, a nakon povratka je sljedećih deset godina radila kao administrator u jednom većem odvjetničkom društvu u Zagrebu. U razdoblju od 2009. do 2015. godine Đurđa je također obavljala poslove konzularnog asistenta za Generalni Konzulat Kraljevine Danske u Zagrebu. U svom radu Đurđa se aktivno služi engleskim jezikom.
Asistent za razvoj poslovanja

Jurija Ćetković

Jurija je najveći dio svoje karijere provela radeći u velikim korporacijama, hrvatskim bankama i financijskim institucijama. Radeći posao administratora u ljudskim resursima, stekla je znanje iz područja radnog prava te bogato iskustvo u svakodnevnoj komunikaciji s različitim suradnicima. Jurija je vrijedan član našeg tima i bavi se raznovrsnim aktivnostima razvoja poslovanja. U radu se aktivno služi engleskim jezikom.

Obratite nam se

s vašim upitom

Kontaktirajte nas