Skip to main content

Kvaliteta usluge KPS-a počiva na stručnom i predanom timu.

Posvećeni smo pronalaženju znatiželjnih, ambicioznih i svestranih pravnika koji će se uklopiti u našu dinamičnu i kolegijalnu radnu okolinu.

Vodimo računa o kontinuiranom obrazovanju i usavršavanju naših kolega te ih potičemo u znanstvenom radu, sudjelovanju na konferencijama i inozemnim praksama.

AKTUALNE PRILIKE

Prijavu za radno mjesto odvjetničkog vježbenika sa životopisom možete poslati na

PRAKSA U KPS-u

Ako ste student prava četvrte ili pete godine, u Hrvatskoj ili inozemstvu, i zanima vas pobliže se upoznati s funkcioniranjem odvjetničkog društva koje pruža usluge poslovnim subjektima možete nam se javiti tijekom cijele godine.

U okviru prakse imat ćete priliku, uz upute i nadzor mentora, sudjelovati u svakodnevnom radu našeg ureda, od istraživanja i analize različitih pravnih problema preko pisanja jednostavnijih dopisa, podnesaka i drugih pravnih dokumenata do praćenja sudskih rasprava.

Prijavu za studensku praksu sa životopisom možete poslati na