Skip to main content

Obavijest o obradi podataka stranaka
odvjetničkog društva Kovačević Prpić Simeunović d.o.o.

Preuzmite dokument u PDF formatu:

Obratite nam se

s vašim upitom

Kontaktirajte nas