Skip to main content

Dokumente (ugovore, dopise, podneske sudu ili tijelima javne vlasti) moguće je potpisati i elektronički, a da takav potpis ima jednaku snagu kao klasični vlastoručni potpis.

Tako je moguće potpisivati pomoću kvalificiranog elektroničkog potpisa koji zadovoljava sve uvjete uredbe EU skraćeno nazvane eIDAS uredba. Kvalificirani elektronički potpis predstavlja najvišu razina sigurnosti prema toj uredbi koja osigurava autentifikaciju korisnika, integritet podataka i tzv. neporecivost. Uz to, tu je i vremenski žig koji dokazuje kada je stavljen kvalificirani elektronički potpis. 

Kod takve vrste potpisa potpisnik ima karticu s čipom i prateći čitač kartice koji se uključi u njegovo računalo. Potpis se može staviti na određeni elektronički dokument tako da ga se potvrdi unošenjem lozinke. Na hrvatskom tržištu je prisutno više pružatelja usluga certificiranja i izrade naprednog elektroničkog potpisa.

Uvođenje kvalificiranog elektroničkog potpisa za preporučiti je ako želite digitalizirati svoje poslovanje u što većoj mjeri. Nije moguće isključiti da ćete povremeno imati borbe s onima koji se još nisu susreli s digitalnim potpisivanjem dokumenata i koji će zahtijevati vlastoručan potpis, no sigurno je da će digitalni potpis biti u upotrebi sve više.  

Uz to, kvalificirani elektronički potpis se koristi i za potrebe e-komunikacije sa sudovima, o čemu više u našem idućem postu.

Dino Simonoski Bukovski, Ivan Božo Zec