Skip to main content

1. lipnja 2022. godine na snagu stupaju izmjene Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), dok su u ožujku ove godine na snagu već stupile i određene izmjene Zakona o sudskom registru (ZSR).

Izmjene ZTD-a donose sljedeće ključne novosti:

 • Podružnica se može osnovati na daljinu

  Nakon što je ZTD-om  omogućeno osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) na daljinu (putem sredstava elektroničke komunikacije) ZTD je ovom izmjenom uveo mogućnost i da se podružnice osnivanju putem sredstava elektroničke komunikacije.
 • Uvedena su ograničenja za imenovanje prokurista

  Od 1. lipnja 2022. kao prokurist se više neće moći imenovati osoba kod koje postoji razlog (zapreka) zbog kojeg se ona ne bi mogla imenovati članom uprave, odnosno da je osoba kažnjena za gospodarska kaznena djela ili joj je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja kojima se predmetno društvo bavi.
 • Omogućeno je osnivanje d.o.o. i j.d.o.o. na daljinu uz sudjelovanje javnog bilježnika

  Posljednjim izmjenama ZTD-a omogućeno je osnivanje d.o.o. i j.d.o.o. na daljinu uz sudjelovanje javnog bilježnika. U tu svrhu će se isprave, pri čijem sastavljanju sudjeluje javni bilježnik, sastavljati u elektroničkom obliku, a javni bilježnik će s članovima društva, njihovim zastupnicima i članovima organa društva komunicirati putem sredstava elektroničke komunikacije. Javni bilježnik će ih na taj način obavijestiti jesu li društveni ugovor, predmet poslovanja, tvrtka društva i imenovanje članova organa društva u skladu sa zakonom te će ih upozoriti na posljedice namjeravanih pravnih radnji kao i utvrditi njihovu pravu volju.
 • Uvedena je mogućnost uplate temeljnog kapitala na poseban račun javnog bilježnika

  Osim uplate temeljnog kapitala na privremeni račun kreditne institucije, novom izmjenom ZTD-a je omogućena uplata temeljnog kapitala u polog na poseban račun javnog bilježnika otvoren kod kreditne institucije. Navedenom izmjenom je za članove društva olakšano osnivanje društva jer više neće morati nužno odlaziti u kreditnu instituciju kako bi uplatili temeljni kapitale, već to mogu tražiti izravno od javnog bilježnika kod kojega osnivaju društvo.

Uslijed izmjena ZTD-a, bilo je potrebno izmijeniti i odgovarajuće odredbe ZSR-a, kako bi one slijedile izmjene u ZTD-u. 

Tako se novim odredbama detaljno uređuje način elektroničke komunikacije između registarskog suda, javnog bilježnika i stranaka, a osim toga su u ZSR unesene i odredbe koje detaljnije uređuju  brisanje iz sudskog registra bez likvidacije po službenoj dužnosti. Naime, u slučaju da subjekt upisa u roku od šest mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz sudskog registra ne učini vjerojatnim da ima imovinu, sud će ga izbrisati iz sudskog registra bez provođenja postupka likvidacije.

Izmjene ZSR-a su stupile na snagu već u ožujku ove godine, osim pojedinih odredaba koje se odnose na sustav START i odredaba o obliku isprava za upis u sudski registar, koje će stupiti na snagu 1. kolovoza 2022., odnosno 1. kolovoza 2023. godine.

Sebastian Krčmar