Skip to main content

Republika Hrvatska ulazi u Eurozonu 1. siječnja 2023. godine. Nacrt prijedloga Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Hrvatskoj trenutno se nalazi u fazi javnog savjetovanja, sve do 15. veljače 2022. godine, dok se konačno usvajanje Zakona u Saboru očekuje u kasno proljeće. Odredbe Nacrta uređuju brojne aspekte uvođenja eura, značajne za javna tijela, poslovne subjekte i građane, a osobito:

Način i rok zamjene gotovog novca

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, bez naknade, bit će moguća u bankama, poslovnicama Financijske agencije i Hrvatske pošte tijekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura, a nakon proteka tih 12 mjeseci u Hrvatskoj narodnoj banci.

Pravila za preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti

Sva sredstva na računima i plaćanje karticama bit će automatizmom prebačeni u euro i sve takve transakcije će biti u eurima. Fiksni tečaj konverzije planira se u iznosu od 7,53450 kuna za 1 euro.

Nakon što se cijene preračunaju iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije, cijene se zaokružuju na dvije decimale. Primjerice, cijena od 10,00 kuna preračunat će se kao 1,33 eura umjesto punog iznosa od 1,327228084 eura.

Trajanje prijelaznog razdoblja u kojemu će se u optjecaju istodobno nalaziti kuna i euro

Razdoblje dvojnog optjecaja traje 14 dana od datuma uvođenja eura, tijekom kojih će kupci moći plaćati gotovim novcem u kunama, no primatelji plaćanja ostatak će morati vraćati u eurima.

Mjere za zaštitu potrošača

Među pravilima za preračunavanje cijena važan je i aspekt dvojnog iskazivanja cijena. Naime, od 5. rujna 2022. godine pa sve do 31. prosinca 2023. godine, u izravnim odnosima s potrošačima (trgovački ugovori su isključeni od obveze), poslovni subjekti će morati iskazivati cijene proizvoda i usluga u kunama i eurima kako bi se potrošači lakše prilagodili na novu valutu.

Također, Nacrtom je istaknuta zaštita potrošača od neopravdanog podizanja cijena. Iako u ovom trenutku nije sasvim jasno koji će biti kriteriji za procjenu (ne)opravdanosti, intencija predlagatelja Zakona jest poticati poslovne subjekte na pouzdano i transparentno poslovanje prilikom uvođenja eura. Jedan od mehanizama u planu je i pristupanje poslovnih subjekata Etičkom kodeksu, čiji će članovi pristupanjem dobiti pravo isticanja svog pristupa posebnim logom a koji bi trebao potrošačima signalizirati transparentnost i poštovanje načela zabrane neopravdanog povećanja cijena robe ili usluge.

Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača izradio je Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom. Smjernice pružaju sažeti prikaz zahtjeva iz Nacrta prema poslovnim subjektima opisujući prilagodbu računovodstvenog i financijskog upravljanja, prilagodbu informacijskih sustava, upravljanje gotovim novcem, informiranje i osposobljavanje radnika, odnos prema potrošačima i dvojno iskazivanje cijena.

Preporuka je svim poslovnim subjektima proučiti Smjernice i pravovremeno prilagoditi svoje sustave te educirati zaposlenike, posebice uzimajući u obzir da Nacrt predviđa čak 48 prekršajnih odredbi za pravne osobe, odgovorne osobe i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, s kaznama za nepoštivanje u rasponu od 2.600,00 do 13.300,00 eura.

Sebastian Krčmar