Republika Hrvatska je kao članica Europske unije do 3. srpnja 2021. godine dužna u svoje zakonodavstvo implementirati odredbe Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Stoga je u zakonodavnu proceduru ušao novi Zakon o gospodarenju otpadom koji u odnosu na prethodni Zakon o održivom gospodarenju otpadom nameće dodatne zahtjeve u pogledu stavljanja na tržište plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu, njihovog označavanja, ali i zbrinjavanja. Prijedlog Zakona o održivom gospodarenju otpadom trenutno je u fazi drugog čitanja u Hrvatskom saboru pa se njegovo stupanje na snagu očekuje uskoro.

Pritom se plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu smatraju raznovrsni proizvodi kao što su duhanski proizvodi s filtrom, vlažne maramice, štapići za uši, pribor za jelo, slamke, spremnici za hranu i napitke, čaše, boce, čepovi, poklopci itd.

Republika Hrvatska je prijedlogom zakona postavila određene ciljeve u pogledu plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu. Tako je jedan od ciljeva da sve PET boce stavljene na tržište u Republici Hrvatskoj od 2025. godine u prosjeku sadrže najmanje 25% reciklirane plastike, a od 2030. godine najmanje 30% reciklirane plastike. Dozvoljen sastav za pojedine proizvode bit će detaljnije propisan podzakonskim propisima čije se donošenje tek očekuje.

Novi zakon, osim u pogledu sastava plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu, nameće i dodatne zahtjeve u pogledu označavanja. Tako će proizvođač proizvoda koji stavlja na tržište Republike Hrvatske plastični proizvod za jednokratnu uporabu bit dužan osigurati da taj proizvod ima vidljivu, čitljivu i neizbrisivu oznaku na ambalaži, odnosno na proizvodu, koja mora sadržavati obavijest potrošačima o gospodarenju otpadom od toga proizvoda ili o načinima na koje se može izbjeći zbrinjavanje otpada od toga proizvoda u skladu s redom prvenstva gospodarenja otpada, te prisutnosti plastike u proizvodu i negativnim posljedicama odbacivanja otpada u okoliš ili drugog neodgovarajućeg zbrinjavanja otpada od toga proizvoda.

Pritom se proizvodi za jednokratnu uporabu koji podliježu obvezi označavanja od 3. srpnja 2021. godine mogu nalaziti na tržištu i poslije ovoga datuma, a da nisu propisno označeni, ako su već stavljeni na tržište na području Republike Hrvatske prije 3. srpnja 2021. godine (konkretno, uneseni u poslovnu evidenciju proizvođača) te će se moći rasprodati do isteka zaliha u Republici Hrvatskoj i nakon 3. srpnja 2021. Međutim, proizvodi koju podliježu obvezi označavanja od 3. srpnja 2021 godine, a koji su već stavljeni na tržište na području Republike Hrvatske prije 3. srpnja 2021. godine, neće se moći prodavati u drugim državama članicama EU. Isto princip primjenjuje se i na proizvode čije će stavljanje na tržište biti zabranjeno od 2. srpnja 2021. godine.

Iako novi zakon još uvijek nije donesen, već je sada jasno kako je zakonodavac za kršenje njegovih odredaba predvidio visoke novčane kazne. Stoga savjetujemo na vrijeme uskladiti poslovanje s novim zahtjevima u pogledu plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu.

Sunčica Šimić