Skip to main content

U Hotelu Panorama Zagreb 26. rujna 2019., u organizaciji Libusoft Cicom-a d.o.o. i Udruge gradova, održano je 10. SAVJETOVANJE PROČELNIKA JLP(R)S – RJEŠENJA ZA EFIKASNIJU SAMOUPRAVU. U sklopu Savjetovanja održanog u svrhu edukacije i postizanja rješenja za efikasniju samoupravu, KPS je u suradnji sa dr. sc. Mihaelom Grubišić Šebom, održao predavanje o Novoj uredbi o ocjeni investicijskih projekata, čiji će obveznici biti same jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i korisnici njihova proračuna.