Skip to main content

Dana 6. i 7. listopada 2016. godine, Martina Prpić je sudjelovala na regionalnom sastanku CEE Law Firms Alliance (CEELFA) održanom u Bukureštu, Rumunjska, nakon što je Kovačević, Prpić, Simeunović postao član CEELFA-e u travnju 2016. godine. CEELFA je udruženje neovisnih odvjetničkih društava osnovano 2014. godine koje pokriva 15 jurisdikcija u središnjoj i istočnoj Europi. Odvjetnička društva koja su članovi CEELFA-e rade zajedno u ispunjavanju međunarodnih pravnih potreba klijenata u ovoj regiji uz ispunjavanje najviših profesionalnih standarada u nizu područja prakse, uključujući statusno pravo, preuzimanja i akvizicije (M&A), trgovačko pravo, tržišno natjecanje, zaštita podataka, javna nabava, nekretnine, stečaj, radno i upravno pravo.