Skip to main content

15. ožujka 2016. godine, Martina Prpić sudjelovala je na Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement održanoj u Ljubljani, Slovenija, koju su zajednički organizirali UNCITRAL i Ljubljana Arbitration Centre (LAC). Fokus konferencije bile su potrebe i očekivanja korisnika međunarodne arbitraže i mirenja, dos and dont’s zastupanja stranaka, ovršivost nagodbi, te kontrola i optimizacija troškova. Konferencija je bila izvrsna prilika za razmjenu ideja i povezivanje sudionika iz cijeloga svijeta, osobito arbitara, odvjetnika koji zastupaju stranke u arbitraži, korporativnih pravnika, državnih službenika i predstavnika međunarodnog poslovnog svijeta.