Uslijed potrebe za usklađivanjem hrvatskog zakonodavstva s Direktivom (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. godine o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora i Direktivom (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. godine o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU donesen Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji koji je stupio na snagu 23. prosinca 2021. godine. 

Zakonom se uređuju pitanja koja su od značaja za provedbu energetske tranzicije prema korištenju obnovljivih izvora energije pa se tako uređuje okvir za promicanje korištenja obnovljive energije na održivi način, planiranje i poticanje proizvodnje i potrošnje električne energije proizvedene u proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju te se utvrđuju mjere poticanja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije. Uređuje se i provedba sustava poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, kao i financijske potpore za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije za vlastite potrebe.

Uz navedeno, Zakonom se propisuju pravila o upravnim postupcima i informacijama i osposobljavanju kroz nove obrazovne programe i programe prekvalifikacija, uređuje se vođenje registra obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije za projekte, nositelje projekata i povlaštene proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, pitanje jamstva podrijetla obnovljive energije, pitanje međunarodne suradnje u području obnovljivih izvora energije, kao i kriteriji za održivost smanjenja emisije stakleničkih plinova te druga pitanja od važnosti za korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije. 

Zakon se, uz već uvedeni pojam proizvodnih postrojenja korisnika za samoopskrbu i kupca za vlastite potrebe proširuje na nove sudionike tržišta električne energije pa se tako definiraju potrošači vlastite energije iz obnovljivih izvora energije i potrošači vlastite obnovljive energije koji djeluju zajednički, te se uređuje mogućnost sudjelovanja istih u programima potpore pod jednakim uvjetima s ostalim sudionicima. Dosadašnji zakon proširuje se na način da će građani koji žive u stanovima moći iskoristiti Zakonom propisane mogućnosti za potrošače u istoj mjeri kao i kućanstava u obiteljskim kućama.

Dominika Mia Mandac