21. i 22. Veljače održani su Arbitražni dani u Beču. Bečki arbitražni dani jedna su od vodećih konferencija na temu arbitraže u Austriji koja pruža dobrodošlicu sudionicima iz cijelog svijeta na dvodnevnoj živoj raspravi o vodećim temama u međunarodnoj arbitraži. Ovogodišnje teme su uključivale zaštitu javnog interesa u arbitraži, javnu politiku, tržišno natjecanje i insolventnost te drugi dan „arbitration world café“, kao novi format koji omogućava interakciju publike s vrhunskim arbitražnim stručnjacima s ciljem izražavanja zajedničkog razumijevanja, zahtjeva za promjenom i razvoja novih pojmova. Martina Prpić iz KPS-a je sudjelovala na konferenciji i na panel diskusiji za stolom o insolvencijskim pitanjima u arbitraži i financiranju arbitraže od trećih osoba. Društveni program uključivao je svečanu večeru i sudjelovanje na jednom od svjetski poznatih bečkih balova.