Svečano otvaranje značajnog Projekta „Uspostava učinkovitog načina ocjene i postupka odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“, financiranog iz EU sredstava, održano je 6. svibnja 2019. godine u Ministarstvu financija. Glavne aktivnosti Projekta su izrada pravnog okvira radi uspostave ujednačenog načina ocjene i postupka odobravanja investicijskih projekata, osposobljavanje obveznika za primjenu pravnog okvira te osiguravanje efikasnog sustava prijave, odabira i praćenja učinaka investicijskih projekata na državnoj razini i razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Svečanom otvaranju Projekta uz osobe zadužene za financije, strateško i investicijsko planiranje tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prisustvovali su Martina Prpić i Danijela Simeunović iz odvjetničkog društva Kovačević Prpić Simeunović d.o.o. (KPS) te konzultantica Mihaela Grubišić Šeba. KPS je odabran kao vanjski stručnjak za izradu pravnog okvira (Uredbe), uključujući i posebnih Uputa za korisnike državnog proračuna i korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), kao i za pripremu edukativnog plana i edukaciju zaposlenika ustrojstvenih jedinica proračunskih korisnika državnog proračuna, odnosno proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaduženih za financije i pripremu investicijskih projekata o pravilnoj primjeni pravnog okvira (Uredbe) i posebnih Uputa, kako bi za projekte iz svoje nadležnosti osigurali sredstva te mogli korigirati nedostatke projekata, tj. donijeti odluku o uvrštavanju pojedinog projekta u proračun.