Skip to main content

Usluge

PRAVO DRUŠTAVA I TRGOVAČKO PRAVO
osnivanje društava • statusne promjene • uređenje odnosa između članova društva • redovno savjetovanje društava u dnevnom poslovanju • pregovori i izrada ugovora • savjetovanje o sektorskim propisima • restrukturiranje • likvidacija

 

AKVIZICIJE I PRIPAJANJA
dubinsko snimanje društava (due diligence) • strukturiranje transakcija • izrada transakcijske dokumentacije • pregovori • pripajanja • ugovori o kupnji i prijenosu dionica ili udjela • sporazumi dioničara ili članova društva • zajednički pothvati (joint venture) • istiskivanje manjinskih dioničara (squeeze-out)

BANKARSTVO I FINANCIRANJE
savjetovanje o financijskim proizvodima • financiranje imovine • projektno financiranje • strukturirano financiranje • refinanciranje • sekuritizacija • osiguranja tražbina • faktoring • osiguranje • leasing

TRŽIŠTE KAPITALA
transakcije s vrijednosnim papirima • usklađivanje poslovanja s propisima • preuzimanje dioničkih društava • javne ponude vrijednosnih papira (IPO) • izrada prospekta • zastupanje pred nadzornim tijelima (HANFA, SKDD, Zagrebačka burza)

RESTRUKTURIRANJE I STEČAJ
savjetovanje u restrukturiranju društava • stečajni postupci • postupci predstečajne nagodbe • postupak izvanredne uprave

U sluge usmjerene pronalaženju rješenja

NEKRETNINE
razvoj infrastrukturnih projekata i projekata nekretnina • kupnja i prodaja nekretnina • zakup i najam • javno privatno partnerstvo • ugovori o gradnji • dubinsko snimanje pravnog statusa nekretnina

 

UPRAVNO PRAVO I JAVNA NABAVA
upravni postupci • pribavljanje dozvola i zastupanje pred regulatornim tijelima • zastupanje u postupcima javne nabave • koncesije • upravni sporovi

RADNO PRAVO
savjetovanje o radnopravnim pitanjima • ugovori o radu • menadžerski ugovori • opći akti društva • sudski postupci • kolektivni višak radnika • boravak i rad stranaca

N ebo nije granica.
Bogato iskustvo u zrakoplovnoj industriji.

RJEŠAVANJE SPOROVA
građanski sporovi • trgovački sporovi • arbitraža • mirenje • radnopravni sporovi • naplata tražbina i ovrha • zaštita podataka • zastupanje u inspekcijskim i prekršajnim postupcima

ENERGETIKA
razvoj energetskih projekata • nafta i plin • obnovljivi izvori energije • pribavljanje dozvola za energetske projekte • pravna analiza regulatornog statusa energetskih projekata • savjetovanje o regulatornim pitanjima • zastupanje u postupcima pred regulatornim tijelima (HERA)

ZRAKOPLOVSTVO I PROMET
zakup i financiranje zrakoplova • isporuka i stjecanje zrakoplova • zračni promet • željeznički i cestovni promet • savjetovanje o regulatornim pitanjima • zastupanje pred regulatornim tijelima • naknada štete • prava putnika • zastupanje u inspekcijskim i prekršajnim postupcima

 

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA
koncentracije • zabranjeni ugovori • karteli • zlouporaba vladajućeg položaja • državne potpore • zastupanje pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja

ZAŠTITA PODATAKA
projekti usklađenja s Općom uredbom o zaštiti podataka • usluge službenika za zaštitu podataka • gap analize i evidencije aktivnosti obrade • politike privatnosti • ugovori o obradi podataka • procjene legitimnog interesa • privole • pravilnici i opći akti • rješavanje upita ispitanika

STARTUP I IT
osnivanje društava • odnosi među članovima • odnosi s ulagačima • radnopravni odnosi • radničko dioničarstvo • zaštita intelektualnog vlasništva • opći uvjeti poslovanja • ugovori o pružanju usluga i drugi trgovački ugovori • zaštita podataka

Obratite nam se

s vašim upitom

Kontaktirajte nas